Katt 2013 - uppgifter, resultat och information

Uppgifter

UppgiftRättningTidsgränsMinnesgräns
Summa summarum100 % omedelbart3 sek1024 MB
Miniröj40 % omedelbart, resten efter tävlingen1 sek1024 MB
Kötid40 % omedelbart, resten efter tävlingen4 sek1024 MB
Orkesteroptimering40 % omedelbart, resten efter tävlingen4 sek1024 MB
Udda mullvadarEndast exemplen, resten efter tävlingen1 sek1024 MB

OBS! Miniröj, Kötid och Orkesteroptimering kommer ge högst 40 poäng under tävlingstiden, även för en helt korrekt lösning.

Information om enstaka testfall ges bara för exemplen i texten.

Ställning

NamnSkola  summa   minir   kotid   orkes   mullv   katt  pof  totalt 
1Johan SannemoDanderyds Gymnasium100100100100100500 630 878
2Mårten WimanDanderyds gymnasium1009010010030420 630 798
3Aron GranbergDanderyds Gymnasium1001001002050370 600 730
4Anton GrensjöLuleå Gymnasieskola100100100WAWA300 550 630
5Alfred AgrellGTI, Göteborg1009030TLE100320 480 608
6Måns MagnussonKatedralskolan i Lund10040704020270 490 564
7Emanuel GedinSödra Latins Gymnasium,1005050TLE200 470 482
8Arman ShamsgovaraMinerva Gymnasium, Umeå1005020TLE10180 450 450
9Anton Fors HurdénPolhemsgymnasiet, Göteborg905050TLE20210 320 402
10Lukas TröjerÖsterportsskolan, Ystad1004020TLEWA160 280 328
11Nils GustafssonThorildsplans Gymnasium, Stockholm1005020TLEWA170 240 314
12Sarah TovattDanderyds gymnasium10020WA10130 220 262
13Oskar BerndalDanderyds gymnasium100100 260 256
14Andreas JönssonJB-Gymnasiet Halmstad204060 260 216
15Emma JohansenBerzeliusskolan, Linköping100TLE20120 150 210
16Fredrik ThuneHulebäcksgymnasiet, Mölnlycke903010130 120 202
17Daniel HultgrenVästerviks gymnasium202040 260 196
18Viktor StåhlSoltorgsgymnasiet, Borlänge10020120 120 192
19Lisa LoktevaHvitfeldtska gymnasiet, Göteborg9020110 110 176
20Jeremi StadlerTullängsskolan, Örebro40101060 80 108
21Yue JiaoBlackebergs Gymnasium Bromma2020 60 56
22Henrik AdolfssonBerzeliusskolan, LinköpingTLE0 0 0

Tävlingstid

Tävlingens start: fredag 8 mars kl. 21.00
Tävlingens slut: måndag 11 mars kl. 24.00

OBS!!! Undvik att skicka in de sista minuterna eftersom Kattis antagligen kommer att korka igen.

Allmän info

KATT (klur- och algoritmtalangtävling) är en internet-tävling som sammantaget med den traditionella PO-finalen utgör uttagningen till de internationella olympiaderna IOI och BOI. Uppgifterna i KATT är betydligt svårare än i PO-finalen, men å andra sidan är tidspressen mindre, så man har förutsättningar att lära sig lite ny teori samt tänka ut och implementera effektiva algoritmer av den typ som krävs i de internationella tävlingarna. Syftet med att vi införde denna typ av tävling är att överbrygga glappet mellan PO och de internationella tävlingarna, vilket många upplever som enormt. Vi vill naturligtvis också sporra till en djupdykning i algoritmernas underbara värld.

Om du har frågor som inte besvaras på denna sida, kontakta oss på [email protected].

Lycka till!

/Tävlingskommitten: Oskar Werkelin Ahlin, Erik Odenman, Arash Rouhani, Simon Lindholm och Pär Söderhjelm

Rättning

Eftersom vi använder onlinedomaren Kattis är de tillåtna språken i KATT-tävlingen begränsade till C, C++, Java, C#, Python och Go. När ett program skickas in kommer det att köras inte bara mot exempelindatan utan även mot en på förhand angiven del av den riktiga testdatan (se uppgiftstabellen ovan). Du får alltså omedelbart veta din poäng på denna del (men ingen mer detaljerad information och ingen tillgång till indatan). Du kan förbättra din lösning och skicka in så många gånger du vill. OBS!!! Sista inskickningen gäller (även om en tidigare version skulle ha givit mer poäng).

Den delmängd av testfall du eventuellt får 40 % feedback på inkluderar alltid de fall som ger de "lättaste" delpoängen enligt uppgiften, men den kan också inkludera svårare fall. Man kan sålunda i princip (men oftast inte i praktiken) få mer poäng vid rättningen, trots att man inte fått 40 poäng under tävlingen. Observera dock att på de flesta av uppgifterna är testdatan "grupperad", d.v.s. man måste klara flera indatafiler för att få poäng på ett visst testfall.

I samtliga fall rekommenderar vi att utföra egna tester för att vara säker på att programmet är korrekt och tillräckligt effektivt.

Tillåtna hjälpmedel

Det är inte tillåtet att samarbeta eller ens diskutera uppgifterna med någon annan när ni löser KATT-uppgifterna. Självklart får man inte heller be om hjälp "anonymt" på nätet. Det är dock tillåtet att använda sig av material som redan ligger på internet, t.ex. om ni behöver kolla upp pseudokod eller dylikt för någon generell algoritm (t ex Programmeringsolympiadens träningssida.). All kod som skickas in måste dock vara skriven av er själva. Om det uppdagas att någon brutit mot dessa regler kommer den personen få 0 poäng.

Inläsning

Viktigt om inläsningen: Om du läser in stora mängder indata (vilket du gör i två av KATT-uppgifterna) är det viktigt att du gör detta så effektivt som möjligt så att inte inläsningen äter upp en stor del av din exekveringstid. I synnerhet:

Observera att programmen, som alltid på Kattis, ska läsa från standard input och skriva till standard output, samt att programmet inte får skriva ut någonting mer (t.ex. debugutskrifter) än det som anges i uppgiften. Däremot ignoreras extra whitespace.

Poängberäkning

KATT kan maximalt ge 500 poäng. Skolfinalpoängen kommer att multipliceras med 0.6 innan den läggs ihop med KATT-poängen. Lagen till IOI och BOI kommer att tas ut baserat på denna summa. För de två extraplatserna i BOI kommer icke-treor prioriteras, men treor med exceptionellt mycket bättre resultat kan också komma ifråga.

Sponsorer