Katt 2015

KATT äger rum 13-16 mars och är en internet-tävling där eleven deltar på egen hand genom rättningsdomaren Kattis. Poängen från KATT kommer att läggas ihop med poängen från onsite-finalen enligt en viss viktning (POÄNG = 0.8*FINAL + 1.0*KATT), och det sammanlagda resultatet kommer ligga till grund för uttagingen till IOI och BOI. Vanligen reserveras de två "extraplatserna" i BOI för elever som inte går i trean, men avvikelse från detta kan förekomma.

Regler (preliminära)