Årets tävling (2019)

Programmeringsolympiaden består av två omgångar: en kvalificeringsomgång öppen för alla gymnasieelever och en finalserie med fyra deltävlingar för de 20-30 högst placerade i kvalet. De fyra deltagare med högst sammanlagd poäng i finaltävlingarna får representera Sverige i årets International Olympiad in Informatics (IOI) som avgörs i i Azerbaijan i augusti. Men redan i april bär det av till Baltic Olympiad in Informatics (BOI) i Estland, en motsvarande tävling för länderna runt Östersjön. Där finns det dessutom två extraplatser normalt reserverade för elever från årskurs 1 eller 2.

Uppgifterna i programmeringsolympiaden är av algoritmisk karaktär. Du kan få en god uppfattning av typen genom att studera tidigare års uppgifter. Om hur tävlingen fungerar rent konkret kan du läsa mer om på hur tävlar man?. Du kan också läsa tävlingsreglerna.

Kvalomgången

Det finns två olika sätt att kvalificera sig till finalen. Antingen genom att tävla i den traditionella kvaltävlingen som genomförs på landets gymnasieskolor i början av vecka 49. Eller genom att delta i det efterföljande Onlinekvalet, där man löser en liknande uppsättning problem på sin fritid och skickar in lösningarna via Internet med hjälp av den automatiska rättningsdomaren Kattis. Syftet med detta onlinekval är förstås att ge även de elever vars skola inte anordnar en egen tävling en chans att delta i programmeringsolympiaden, men det går utmärkt att vara med i båda.

Traditionellt kval ("skolkvalet")Onlinekvalet
Var?På alla gymnasieskolor där det finns en intresserad lärare.
Information för lärare finns här.
På Internet
När?Varje skola bestämmer ett datum mellan 26-29 november 2018.Från 29/11 kl 20:00 till 2/12 kl 22:00 (men en uppgift finns redan nu).
AnmälanTill ansvarig lärare. En lista över alla hittills anmälda skolor finns här.Anmäl dig direkt på tävlingssidan.
Tävlingstid4 timmarObegränsad (inom tävlingens ramar)
ProgrammeringsspråkValfritt så länge det är tillgängligt på skolan.De 17 språk som finns listade här
KompilatorValfriSe info under varje språk
In- och utdataDialog med användarenWhitespace-separerad, läsning från standard input, skrivning till standard output
InlämningTill ansvarig lärareVia Kattis
RättningManuell, görs av ansvarig lärare efter tävlingenAutomatisk, direkt vid inskickningen

Finalomgången

För de ca 30 personer som gått vidare i kvalet består uttagningen till IOI och BOI av flera deltävlingar vars poäng vägs ihop:

I tävlingarna kommer rättningssystemet Kattis att användas, och därför begränsas de tillåtna språken till samma som för onlinekvalet. Om du har önskemål om andra språk så kontakta oss så kanske vi kan föreslå Kattis att implementera språket.

Den slutliga poängen i landslagsuttagningen är en sammanvägning av resultatet i deltävlingarna. Segraren i onsite-finalen räknas dock som svensk gymnasiemästare i programmering. Vi har full förståelse för att alla inte kan/vill delta i internet-tävlingarna som kräver mer träning och egna studier.

Sponsorer