Regler

Allmänt

 1. En deltagare i Programmeringsolympiaden säsongen 20AB-20CD måste under hösten år 20AB (alltså i början av tävlingssäsongen) vara antingen
  • gymnasie- eller grundskoleelev i svensk skola, eller
  • gymnasie- eller grundskoleelev i annat land och svensk medborgare
  samt vara högst 20 år den 1 juli år 20CD.
 2. Under alla Programmeringsolympiadens tävlingar är det tillåtet att använda egen, tidigare skriven kod, andras, tidigare skriven, kod samt söka på Internet och i skrivet material.
 3. Det är under en tävling aldrig tillåtet att kommunicera med andra än domarna angående uppgifterna. Det är t.ex. inte tillåtet att posta en fråga i ett forum om något som är relevant för ett problem (men det är okej att använda sig av existerande svar till samma fråga om den hittas under sökning på Internet).
 4. Tävlingsresultatet är inte slutgiltigt förrän det har bekräftats av tävlingskommittén.
 5. För alla tävlingar kan eventuella överklaganden lämnas in inom 24 timmar från det att tävlingskommittén publicerar tävlingens testfall och meddelat deltagarna detta. Tävlingskommittén tar ställning till varje överklagande, och bekräftar inte resultatet innan alla överklaganden behandlats. Tävlingskommitténs beslut om överklagande kan ej överklagas.

Skolkvalet

 1. Skolkvalet sker på en gymnasie- eller högstadieskola där en ansvarig lärare har anmält sig att arrangera tävlingen.
 2. Tid och datum för skolkvalet bestäms av den ansvariga läraren, bland något av de datum som tävlingskommittén bestämmer.
 3. Deltagare i skolkvalet anmäler sig direkt till den ansvariga läraren. En deltagare behöver inte delta på sin egen skola, men en skola har inget tvång att ta emot deltagare från andra skolor.
 4. Skolkvalets längd är 4 timmar i sträck. Tiden fortsätter alltså ticka ner även om deltagaren tar paus.
 5. Deltagare får använda vilken dator de själva vill, programmera i vilket språk som helst och använda vilken kompilator som helst.
 6. In- och utdata sker genom ett interaktivt gränssnitt med den användare som rättar. Gränssnittet kan exempelvis vara textbaserat i terminalen, genom inläsning och utskrift till filer, grafiskt eller genom ifyllande och utläsande av celler i ett kalkylblad.
 7. Rättningen sker manuellt av en ansvarig lärare efter tävlingen.

Onlinekvalet

 1. Onlinekvalet sker på Programmeringsolympiadens rättningssystem för programmeringsuppgifter, Kattis.
 2. Tävlingen pågår under en tid specifierad av tävlingskommittén.
 3. Anmälan till tävlingen sker direkt i rättningssystemet.
 4. Hela onlinekvalets längd kan utnyttjas av deltagare.
 5. Enbart de programmeringsspråk och kompilatorer som Kattis stödjer kan användas under onlinekvalet.

Finalen

 1. Till finalen kvalificeras alla deltagare som i skolkvalet får minst lika många poäng som skolkvalsgränsen, och alla deltagare som i onlinekvalet får minst lika många poäng som onlinekvalsgränsen. Dessa gränser specifieras av tävlingskommittén efter de båda kvaltävlingarnas slut.
 2. Vinnaren i finaltävlingen utses till svensk gymnasiemästare i programmering. Vid delad förstaplats är titeln delad.
 3. Finalen sker på plats annonserad av tävlingskommittén.
 4. Finalen använder Programmeringsolympiadens rättningssystem för programmeringsuppgifter, Kattis.
 5. Tävlingen är 5 timmar lång.
 6. Enbart de programmeringsspråk och kompilatorer som Kattis stödjer kan användas under finalen.
 7. Deltagande i finalen måste ske på plats för att räknas med i de officiella resultaten. Under särskilda omständigheter kan tävlingskommittén besluta att ett deltagande på distans får räknas med för landslagsuttagningen.

KATT-tävlingarna

 1. KATT-tävlingarna sker på ett rättningssystem (inte nödvändigtvis Kattis) uppsatt av tävlingskommittén.
 2. Tävlingen pågår under en tid specificerad av tävlingskommittén.
 3. Anmälan till tävlingen sker direkt i rättningssystemet.
 4. Enbart de programmeringsspråk som stöds i det närmast kommande IOI är garanterade att kunna användas under KATT. För närvarande är detta C++ och Java.

Landslagsuttagning

Uttagningen består av flera delmoment som vägs ihop. Exakt uttagningsprocedur anslås när den är slutgiltigt bestämd.

Sponsorer