Tidigare problem

Här hittar du de uppgifter som har använts i programmeringsolympiaden från 1999 och framåt. Vi jobbar pågående med att lägga in dem på Kattis, där du automatiskt kan testa ditt program mot de testdata som användes i tävlingen. Till en del av uppgifterna finns kommentarer och lösningar i vår wikibook.

Gå till: 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1991 

2019 Skolkval Uppgifter Testdata Resultat
Onlinekval Uppgifter Testdata Resultat
Final Uppgifter Testdata Resultat
2018 Skolkval Uppgifter Testdata Resultat
Onlinekval Uppgifter Resultat
Final Uppgifter Resultat
KATT 1 Resultat
KATT 2 Uppgifter Resultat
Nordiska programmeringsolympiaden Uppgifter (Kattis) Lösningar Resultat
2017 Skolkval Uppgifter Testdata Resultat
Onlinekval Uppgifter Resultat
Final Uppgifter Resultat
KATT 1 Uppgifter Resultat
KATT 2 Uppgifter Resultat
Nordiska programmeringsolympiaden Uppgifter (Kattis) Lösningar Resultat
2016 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Resultat
KATT 1 Uppgifter Resultat
KATT 2 Uppgifter Resultat
KATT 3 Uppgifter Resultat
2015 Skolkval Uppgifter Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Resultat
KATT Uppgifter Resultat
2014 Skolkval Uppgifter Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Resultat
KATT Uppgifter Lösningar Resultat
2013 Skolkval Uppgifter Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
KATT Uppgifter Lösningar Resultat
2012 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Resultat
KATT (Uppgifter) Resultat
2011 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
KATT (Uppgifter) Lösningar Resultat
2010 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval (Uppgifter) Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
KATT 1 Uppgifter Lösningar Resultat
KATT 2 Uppgifter Lösningar Resultat
2009 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
2008 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
2007 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Onlinekval Uppgifter Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
2006 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar
Final Uppgifter Testdata Lösningar
2005 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar
Final Uppgifter Testdata
2004 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter Testdata
2003 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter Testdata
2002 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar
Final Uppgifter Testdata Lösningar
2001 Skolkval Uppgifter Testdata Lösningar Resultat
Final Uppgifter Testdata Resultat
2000 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter
1999 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter
1998 Skolkval Uppgifter
Final
1997 Skolkval
Final Uppgifter
1996 Skolkval Uppgifter Testdata
Final
1995 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter
1994 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter
1993 Skolkval Uppgifter Testdata
Final
1991 Skolkval Uppgifter Testdata
Final Uppgifter

Sponsorer